1c1     ปฎิบัติงานเชิงรุก  เพื่อให้หน่วยทหารมีความพร้อมรบเร็วที่สุด   1c1

เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก

t3

พลโท  ธารี  วุฒิพานิช
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก 

ศูนย์การเรียนรู้

ผู้เยี่ยมชม

364043
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
798
888
11358
345372
50334
42343
364043

Your IP: 54.81.87.94
2016-05-29 20:58

เพลงมาร์ชสรรพาวุธ

 เพลงมาร์ชสรรพาวุธ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเชิญชวนเสนอข้อมูลยานเกราะล้อยาง มาใช้ใน ทบ. ดาวโหลดเอกสารnew

ขอเชิญชวนกำลังพลและครอบครัวได้ร่วมกันประดับธงตราสัญลักษณ์

ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ดาวโหลดเอกสาร

กิจกรรมกรมสรรพาวุธทหารบก

DSC 0039 DSC 0048

 

พล.ท.ธารี วุฒิพานิช จก.สพ.ทบ.พร้อมคณะลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม

ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อ ๗ มี.ค.๕๙

IMG 9590 IMG 9556

 

พล.ท.ธารี วุฒิพานิช จก.สพ.ทบ.เป็นประธานในพิธีโครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๙

ณ หอประชุม สพ.ทบ. เมื่อ ๗-๙ มี.ค.๕๙

55895  55891

 

พล.ต.อาวุธ เอมวงศ์ รอง จก.สพ.ทบ.(๑) ตรวจเยี่ยมการฝึก กรม ร.ฉก.ทภ.๓ หน่วย ฉก.สพ.ทบ.

ณ ทภ.๓ บ้านด่านลานหอย จว.ส.ท. เมื่อ ๒๒ มี.ค.๕๙

IMG 0163 IMG 0148

พล.ต.ชาญชลิต พนมสารนรินทร์ รอง จก.สพ.ทบ.(๒) ตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด

พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง ประจำปี ๒๕๕๙ ณ สนามยิงปืน ศป.จว.ล.บ. เมื่อ ๑๐ มี.ค.๕๙

DSC 1020 DSC 0001

พล.ท.ธารี วุฒิพานิช จก.สพ.ทบ.พร้อมด้วยคณะแม่บ้านทหารบก สาขา สพ.ทบ.เป็นประธานในพิธีเปิด

"บ้านหนังสือ สพ.ทบ." ณ สพ.ทบ. เมื่อ ๑๐ ก.พ.๕๙

  12 DSC 0169

พล.ท.ธารี วุฒิพานิช จก.สพ.ทบ. รับโล่เกียรติยศหน่วยวิจัยดีเด่นด้านยุทโธปกรณ์ ประจำปี ๒๕๕๘ รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น

อันดับที่ ๓ โครงการวิจัยและพัฒนาชุดต้นแบบติดตั้งระบบเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด ๘๑ มิลลิเมตร   ที่ผลิตโดย

ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร บนรถสายพานชนิด ๓๐ แบบ ๘๕

กิจกรรมหน่วยขึ้นตรงกรมสรรพาวุธทหารบก

กิจกรรมหน่วยทหารสรรพาวุธส่วนภูมิภาค

   7    5
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 พลตรี ชาญชลิต พนมสารนรินทร์ รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก ตรวจเยี่ยมการฝึกและตรวจสอบ กรมทหารราบยานเกราะเฉพาะกิจที่ 1 ระดับกองทัพบก ณ บ้านภักดีแผ่นดิน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยมี พันโทเทวินทร์ ศิริปัญจนะ ผู้บังคับกองพันซ่อมบำรุง กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ให้การต้อนรับ

          1          3
          8          10
เมื่อวันที่ 14 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 กองพันซ่อมบำรุง กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่  2 รักษาพระองค์ จัด 1 กองร้อยสนับสนุนส่วนหน้า ร่วมการฝึกและตรวจสอบ กรมทหารราบยานเกราะเฉพาะกิจที่ 1 ระดับกองทัพบก ณ บ้านภักดีแผ่นดิน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เพื่อสนับสนุนภารกิจการส่งกำลังบำรุงสนับสนุนโดยตรง

ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2559 ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2558 ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2557
ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2558 ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2557
ปีที่ 30 ฉบับที่ 3 ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2559 ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2557
ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2556 ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2555 ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2554
ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2556 ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2555 ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2554
ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2556 ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2555 ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2554
ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2553 ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2552 ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2551
ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2553 ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2552 ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2551
ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2553 ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2552 ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2551
ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2550 ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2549 ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2548
ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2550 ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2549 ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2548
ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2550 ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2549 ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2548
ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2547 ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2546 ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2545
ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2547 ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2546 ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2545
ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2547 ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2546 ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2545
ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2544 ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2543 ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2542
ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2544 ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2543 ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2542
ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2544 ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2543 ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2542
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2541 ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2540 ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2539
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2541 ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2540 ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2539
ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2541 ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2540 ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2539
ปีที่ 9  ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2538 ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2537 ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2536
ปีที่ 9  ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2538 ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2537 ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2536
ปีที่ 9  ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2538 ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2537 ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2536
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2535 ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2534 ปีที่ 4  ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2533
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2535 ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2534 ปีที่ 4  ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2533
ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2535 ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2534 ปีที่ 4  ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2533
  ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2534 ปีที่ 4  ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2533
ปีที่ 3  ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2532 ปีที่ 2  ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2531 ปีที่ 1  ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2530
ปีที่ 3  ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2532 ปีที่ 2  ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2531 ปีที่ 1  ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2530
ปีที่ 3  ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2532 ปีที่ 2  ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2531 ปีที่ 1  ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2530
ปีที่ 3  ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2532 ปีที่ 2  ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2531 ปีที่ 1  ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2530

 

 

 

กรมสรรพาวุธทหารบก
53  ถนนทหาร  แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300
โทร  02-2431061-8