คณิตศาสตร์ ป.3 การเปรียบเทียบจำนวนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับไม่เกิน 100,000
เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวน
จัดทำโดย…นางสาวจิตติมา จันทร์มาก
โรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรง(ญาณวิลาสอุทิศ)