ตรวจสอบ"เงินประกันรายได้เกษตรกร" และเงินส่วนต่าง"ประกันราคาข้าว" [ งวดที่ 19 ] ปี 2563/64 จาก ธกส.เช็คเงินประกันรายได้เกษตร จ่ายส่วนต่าง ‘ประกันราคาข้าว’ รอบที่ 1 (งวดที่ 19)

อัพเดทความคืบหน้า โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 จ่ายส่วนต่าง “ประกันราคาข้าว” โดยเกษตรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินให้กับธนาคารแต่ละสาขา วันที่ 16 พ.ย.2563 งวดแรกนั้น

กรมการค้าภายใน  ออกประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 (งวดที่ 19) ความว่า

มติที่ประชุม ครั้งที่ 11/2564  เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 จ่ายส่วนต่าง “ประกันราคาข้าว” รอบที่ 1 (งวดที่ 19) ระบุวันที่คาดจะเก็บเกี่ยวถึงวันที่ 8-14 มีนาคม 2564 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

ราคาประกัน   

1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ                   สิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว

2.ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่        ตันละ  11,812.13 บาท

3.ข้าวเปลือกเจ้า                         ตันละ   9,721.59 บาท

4.ข้าวเปลือกหอมปทุม                  ตันละ   10,983.02 บาท

5.ข้าวเปลือกเหนียว                     ตันละ   11,366.23 บาท

สำหรับ การชดชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงินงวดที่ 19 ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 ดังนี้

ราคาชดเชย 

1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ                        สิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว

2.ข้าวเปลือกมะลินอกพื้นที่                 ตันละ  2,187.87 บาท

3.ข้าวเปลือกเจ้า                               ตันละ  278.41 บาท

4.ข้าวเปลือกหอมปทุม                      ตันละ  16.98 บาท

5.ข้าวเปลือกเหนียว                          ตันละ  633.77 บาท

ขอบคุณที่รับชม “@ต้มยํากุ้งTV ” ค่ะ 😊😊😉😉💖💓💗💞

ที่มาของข่าว ขอบคุณ”กรุงเทพธุรกิจ”