ตรวจสอบ"เงินประกันรายได้เกษตรกร" และเงินส่วนต่าง"ประกันราคาข้าว" [ งวดที่ 20 ] ปี 2563/64 จาก ธกส.

ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตร จ่ายส่วนต่าง ‘ประกันราคาข้าว’ รอบที่ 1 (งวดที่ 20) ตามที่ รัฐบาล ได้อนุมัติ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 ลงวันที่ 9 …

ตรวจสอบ"เงินประกันรายได้เกษตรกร" และเงินส่วนต่าง"ประกันราคาข้าว" [ งวดที่ 19 ] ปี 2563/64 จาก ธกส.

เช็คเงินประกันรายได้เกษตร จ่ายส่วนต่าง ‘ประกันราคาข้าว’ รอบที่ 1 (งวดที่ 19) อัพเดทความคืบหน้า โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 จ่ายส่วนต่าง “ประกันราคาข้าว” โดยเกษตรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินให้กับธนาคารแต่ละสาขา วันที่ 16 พ.ย.2563 งวดแรกนั้น กรมการค้าภายใน  ออกประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 (งวดที่ 19) ความว่า มติที่ประชุม ครั้งที่ 11/2564  เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 จ่ายส่วนต่าง “ประกันราคาข้าว” รอบที่ 1 (งวดที่ 19) ระบุวันที่คาดจะเก็บเกี่ยวถึงวันที่ 8-14 มีนาคม 2564 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้ ราคาประกัน    1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ                   สิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว 2.ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่        ตันละ  11,812.13 บาท 3.ข้าวเปลือกเจ้า                         ตันละ   9,721.59 บาท 4.ข้าวเปลือกหอมปทุม                  ตันละ   10,983.02 บาท 5.ข้าวเปลือกเหนียว    … Read moreตรวจสอบ"เงินประกันรายได้เกษตรกร" และเงินส่วนต่าง"ประกันราคาข้าว" [ งวดที่ 19 ] ปี 2563/64 จาก ธกส.

รวมวิธีเช็คเงินเกษตรกร เงินช่วยเหลือชาวนา และราคาประกันข้าวเปลือก

จนถึงทุกวันนี้ ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจ และชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงแต่ภาคธุรกิจเท่านั้น ชาวเกษตรกรเอง ก็เป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าวนี้เหมือนกัน บางคนก็เลือกที่จะใช้บริการบริษัทเงินกู้ทันใจซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบันนับว่าเป็นระลอกที่ 3 แล้ว และยังเป็นรอบที่จำนวนผู้ติดเชื้อนั้นพุ่งสูงขึ้นรวดเร็วกว่ารอบที่ผ่านมา ทางรัฐบาลจึงได้เร่งให้มีการตรวจหาเชื้อในเชิงรุก เพื่อจำกัดพื้นที่การระบาดให้แคบที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยในวันนี้เราจะมาพูดถึงมาตรการเยียวยาเกษตรกรล่าสุด ว่าจะมีเงินเยียวยาเกษตรกร 2564 อะไรที่น่าสนใจ และจะสามารถเช็คเงินเยียวยาเกษตรกรได้ช่องทางใดบ้าง เพื่อไม่ให้เสียเวลา เราไปเช็คเงินเกษตรกรพร้อม ๆ กันเลย

 

วิธีเช็คเงินเกษตรกรเยียวยารอบ 2 รัฐแจกเงินช่วยเหลือ 7,000 บาท

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคน่า 2019 (โควิด-19) ส่งผลประชาชนเป็นจำนวนมากต้องขาดรายได้ จนทำให้รัฐบาลได้ออกโครงการบัตรประชารัฐรอบใหม่ โดยล่าสุดในปี 2021 นี้ ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินมาตรการเยียวยาเกษตร รอบ 2 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรไทยทุก ๆ คน

สำหรับมาตรการเยียวยาเกษตร รอบ 2 นี้ จะมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับเกษตรกรรายละ 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,000 บาท ซึ่งการเดินมาตรการในครั้งนี้ ทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)ในฐานะนายทะเบียน ได้ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรเกือบ 8 ล้านราย ที่เคยขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการเยียวยาเกษตรกรรอบแรก เมื่อปี 2563 ที่ผ่านมา และในรอบนี้ได้เน้นให้จัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรให้ครอบคลุมถึงเกษตรกรรายใหม่ และรายเก่าที่ตกหล่น ให้สามารถลงทะเบียนรับสิทธิเยียวยาได้ครบถ้วนทุกคนและเช็กสิทธิ์เงินเยียวยาโดยการจ่ายเงินเยียวยารอบ 2 นี้ จะดำเนินการจ่ายเงินผ่านโครงการเราชนะเพียงโครงการเดียวเท่านั้น

ทั้งนี้ สำหรับใครที่ต้องการตรวจสอบสิทธิ์เกษตรกร หรืออยากเช็คเงินเกษตรกร 2564 เข้าหรือยังนั้น สามารถเช็คเงินเยียวยาเกษตรกรตรวจสอบสถานะออนไลน์ ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน ได้ง่าย ๆ ผ่านทาง 5 ช่องทาง ต่อไปนี้

  • แอปพลิเคชัน “เกษตรดิจิทัล” หรือ “Digital Farmer”                  
  • คลิกที่นี่ สำหรับเกษตรกรด้านพืช ที่ขึ้นได้ทะเบียนเกษตรกรกับทางกรมส่งเสริมการเกษตร
  • สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับทางกรมปศุสัตว์
  • สำหรับเกษตรกรชาวสวนยาง ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย
  • สำหรับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับทางกรมประมง

 

เช็คเงินเยียวยาเกษตรกร 500 บาท ได้ง่าย ๆ ผ่าน A-Mobile

เช็คเงินเกษตรกร 2564 ล่าสุด กับ “โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64” หรือที่หลาย ๆ คนเรียกกันสั้น ๆ ว่า “เงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 500 บาท” ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการลดต้นทุนการผลิต และกระตุ้นให้เกษตรกรดูแล รักษาข้าวให้มีคุณภาพที่ดี

สำหรับโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือให้ครัวเรือนละไม่เกิน 10,000 บาท ในอัตราไร่ละ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ โดยได้เริ่มโอนเงินไปตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา

เกษตรกรคนใดที่ต้องการเช็คเงินช่วยเหลือชาวนาปี63/64ล่าสุดวันนี้ สามารถเข้าไปเช็คเงินเกษตรกรได้ที่เว็บไซต์ chongkho.inbaac.com หรือถ้าหากว่าใครที่เป็นลูกค้าของธนาคารธกส ตรวจสอบสิทธิ์ และจำนวนเงินที่โอนเข้าบัญชีได้เลยที่แอปพลิเคชัน A-Mobile หรือใครที่สมัครใช้บริการ BAAC Connect ก็จะได้รับข้อความแจ้งเงินเข้าบัญชีผ่านทาง LINE Official BAAC Family

 

เช็คเงินเกษตรกร ประกันราคาช้าวเปลือกได้ที่ธ.ก.ส. ทุกสาขา

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 เป็นอีกหนึ่งในมาตรการช่วยเหลือพี่น้องชาวเกษตรกรในช่วงของวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยโครงการนี้เป็นการจ่ายส่วนต่างประกันราคารข้าว ให้กับเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรเรียบร้อยแล้ว ซึ่งในปัจจุบันโครงการนี้ได้ดำเนินการมาถึงงวดที่ 30 แล้ว

เพื่อให้โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 ในรอบที่ 1 งวดที่ 30 นี้ ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ทางกรมการค้าภายในจึงได้ออกประกาศเรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาของข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ไว้ดังนี้

ราคาประกัน  

ข้าวเปลือกหอมมะลิ                 สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว

ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่   ตันละ 11,394.94 บาท

ข้าวเปลือกเจ้า                         ตันละ   9,131.23 บาท

ข้าวเปลือกหอมปทุม                ตันละ   10,277.83 บาท

ข้าวเปลือกเหนียว                    สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว

ในด้านของการชดเชยส่วนต่าง ระหว่างราคาประกันรายได้ และราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกณ์การเกษตร มีอัตราส่วนต่างที่ใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงินในงวดที่ 30 (วันที่ 31 พฤษภาคม 2564) ดังนี้

ราคาชดเชย

ข้าวเปลือกหอมมะลิ             สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว

ข้าวเปลือกมะลินอกพื้นที่          ตันละ  2,605.06 บาท

ข้าวเปลือกเจ้า                         ตันละ  868.77 บาท

ข้าวเปลือกหอมปทุม                ตันละ  722.17 บาท

ข้าวเปลือกเหนียว                    สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว

สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวคนใดที่ต้องการเช็คเงินเกษตรกร 2564 ล่าสุด สามารถไปสอบถามได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หรือเข้าไปเช็คเงินเกษตรกรได้ที่เว็บไซต์ chongkho.inbaac.com

 

เกษตรกร เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยตรง ซึ่งรัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น การแจกเงินเยียวยา โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 และโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 ทั้งนี้ หากเกษตรกรคนใดที่ต้องการตรวจสอบสถานะ หรือเช็คเงินเกษตรกร สามารถสอบถามได้ที่ธนาคารธ.ก.ส. หรือเว็บไซต์ chongkho.inbaac.com ได้เลย