ยินดีต้อนรับสู่
กรมสรรพาวุธทหารบก

สพ.ทบ. มีภารกิจในการจัดเตรียม อาวุธ กระสุน วัตถุระเบิด และยุทโธปกรณ์อื่น ๆ สำหรับกองทัพ

ประกาศเชิญชวนกองวิทยาการ สพ.ทบ

ประกาศเชิญชวนให้ส่งข้อมูลทางเทคนิค
เพื่อจัดทำคุณลักษณะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ

ประกาศเชิญชวนกองทัพบก

ประกาศเชิญชวนให้ส่งข้อมูลทางเทคนิค
เพื่อจัดทำคุณลักษณะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ

ประกาศเชิญชวนกองวิทยาการ สพ.ทบ

ประกาศเชิญชวนให้ส่งข้อมูลทางเทคนิค
เพื่อจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวรับราชการทหาร

เรื่อง คำสั่งกองทัพบก(เฉพาะ) ที่ ๑๓๘๗/๖๒ บรรจุนักเรียนนายสิบที่สำเร็จการศึกษาจาก รร.สพ.สพ.ทบ. หลักสูตร ๑ ปี ประจำปีการศึกษา๒๕๖๒ รุ่นที่ ๒๒(๒/๖๑) เข้ารับราชการและแต่งตั้งยศ จำนวน ๔๐ นาย ดาวน์โหลดเอกสาร 

 

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบวัดผลประเมินความรู้ ปี๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ (นายสิบชั้นต้น) ดาวน์โหลดเอกสาร

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบวัดผลประเมินความรู้ ปี๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ (นายสิบอาวุโส) ดาวน์โหลดเอกสาร


ข่าวรับพนักงานราชการ


เรื่อง
 กรมสรรพาวุธทหารบกขอประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม)รายละเอียดดังนี้  Last Update ***

                -  ตำแหน่งช่างโยธา ดาวน์โหลดเอกสาร
                -  ตำแหน่งช่างยางและพลาสติก ดาวน์โหลดเอกสาร
                -  ตำแหน่งช่างกลโรงงาน ดาวน์โหลดเอกสาร 
                -  ตำแหน่งช่างไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร 
                -  ตำแหน่งช่างยานยนต์ ดาวน์โหลดเอกสาร
                -  ตำแหน่งช่างคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร

Open data Integrity and Transparency Assessment (OIT)
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

RTA Mail

กองจัดหา กรมสรรพาวุธทหารบก

ประมวลข่าวกิจกรรม กรมสรรพาวุธทหารบก

กิจกรรมกรมสรรพาวุธทหารบก

เกี่ยวกับ สพ.ทบ.

กรมสรรพาวุธทหารบก มีภารกิจหน้าที่
ในการจัดเตรียมอาวุธ กระสุน วัตถุระเบิด
และยุทธโนปกรณ์อื่นๆ เพื่อสนับสนุน
ภารกิจของกองทัพ

ติดต่อเรา

กรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ)
53 ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กทม 10300

+2243 1061-8

[email protected]

 

สมัครรับข่าวสาร

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียน

Search