วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2562 08:11

ตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๒

Written by
Rate this item
(0 votes)

กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๒ พลตรี พสิษฐ์  ภูวัตณัฐสิทธิ์ จก.สพ.ทบ. (๒) เป็นผู้แทน จก.สพ.ทบ. เป็นประธานการฟังบรรยายพิเศษ "ชีวิตสดใส ในชายวัย 45 บวก " จาก พล.อ.นพ.สายัณห์ สวัสดิ์ศรี และทีมแพทย์

วันที่ ๗ มิ.ย.๖๒ เวลา ๐๘.๓๐รอง พลตรี พสิษฐ์  ภูวัตณัฐสิทธิ์ จก.สพ.ทบ. (๒) เป็นผู้แทน จก.สพ.ทบ. เป็นประธานการฟังบรรยายพิเศษ "ชีวิตสดใส ในชายวัย 45 บวก " จาก พล.อ.นพ.สายัณห์ สวัสดิ์ศรี และทีมแพทย์วิทยากรจากคลินิกชายวัยทอง รพ.พระมงกุฎเกล้า ณ หอประชุม สพ.ทบ. โดยมีกำลังพลประเภท นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน และลูกจ้างประะจำของ สพ.ทบ.ให้ความสนใจในการรับฟังการบรรยายและรับผลตรวจ  และคำแนะนำในการรักษาจากแพทย์ รวมถึงมีกำลังพลเข้ารับการเจาะเลือดเพื่อตรวจเพิ่มเติมเป็นจำนวนมากครับ

Read 141 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 27 มิถุนายน 2562 03:00

เกี่ยวกับ สพ.ทบ.

กรมสรรพาวุธทหารบก มีภารกิจหน้าที่
ในการจัดเตรียมอาวุธ กระสุน วัตถุระเบิด
และยุทธโนปกรณ์อื่นๆ เพื่อสนับสนุน
ภารกิจของกองทัพ

ติดต่อเรา

กรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ)
53 ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กทม 10300

+2243 1061-8

[email protected]

 

สมัครรับข่าวสาร

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียน

Search